Prepperpodden #03 – Daniel Sjöberg & livet

Prepperpodden #03 är här! Vi intervjuar mysige Daniel Sjöberg om prepping, Projekt Allmogen och livet i stort. Du kan även tävla och vinna pris från Criseq – Krisberedskapsbutiken!

Liked it? Take a second to support Prepperpodden on Patreon!

1 kommentar tillPrepperpodden #03 – Daniel Sjöberg & livet

  • […] Till sist informerar MSB om att man ska hjälpa varandra genom att hålla kontakten med grannar och vänner vilket osökt kommer mig att tänka på avsnitt 3 av Prepperpodden där man just pratar om vikten av kommunikation med de som finns i närsamhället vid en kris. Avsnittet hittar ni här: http://prepperpodden.se/prepperpodden03/ […]

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>